Vážení zákazníci !

Na tejto webstránke nájdete informácie o kvalitných učebných pomôckach.

CD nosiče - audio

Doteraz sme nahrali audionosiče:
Šesť audionosičov "Abecedéčka" pre ročníky 1. až 4. slovenských ZŠ
Šesť audionosičov "Literatúra na CD" pre ročníky 5. až 9. slovenských ZŠ
Osem audionosičov "Literárna osmička" pre gymnáziá a stredné školy SR

Na každom z nich je 80 minút skvelých interpretačných výkonov celej škály slovenských, ale aj českých hercov, spevákov a moderátorov. Nahrávania sa zúčastnili napríklad Ladislav Chudík, Emília Vašáryová, Jozef Vajda, Anna Šišková, Tomáš Maštalír, Zuzana Fialová a mnohí ďalší.

CD nosiče dátové – CD-rom

Scenáre pre deti I. – odporúčame pre 1. stupeň ZŠ
Scenáre pre deti II. – odporúčame pre ročníky 1. stupeň ZŠ
Scenáre pre mládež. – odporúčame pre 2. stupeň ZŠ

Na každom CD-nosiči je 90 písaných strán jednoduchých scénok a etúd, ale aj divadelných textov pre náročnejšiu, divadelne skúsenú mládež. Texty s právom inscenovať ich, poskytli autori a dlhoroční pedagogickí pracovníci z literárno-dramatickej oblasti: Daniel Hevier, Dominika Párnická, Daniela Hivešová Šilanová, Alžbeta Verešpejová, Anna Gürtlerová, Vlado Mores, Peter Hudák a Jaroslav Šulc.


Didaktické hry – software /ďalej DHS/ s on-line pripojením

DHS "Chém+Ia", online pripojenie na www.abecedy.sk

15 – minútový filmový tanečný príbeh na motívy West Side Story a zároveň test z chemických prvkov, v ktorom 50 street dance tanečníkov, sprejerov a skaterov predstavuje chemické prvky. Táto DHS je zároveň obohatená výrokmi slávnych ľudí o láske mladých ľudí a veršami rovesníkov – básnikov.

Cieľovou skupinou sú žiaci 8. a 9. ročníkov ZŠ a študenti gymnázií.

DHS cvičenie "10 battle testov", interaktívny CD – nosič

Testy zo znalosti značiek chemických prvkov v atraktívnom filmovo klipovom prevedení, s množstvom otázkových variantov a záverečným bodovým vyhodnotením žiaka /študenta/ vhodné na interaktívne tabule.

Cieľovou skupinou sú žiaci 8. a 9. ročníkov ZŠ a študenti gymnázií.

DHS "Tanečné diktáty", online pripojenie na www.abecedy.sk

26 tanečných klipov – diktátov z vybraných slov. Každý diktát trvá 4 minúty. Účastník hry musí v jej priebehu doplniť v interaktívnych častiach do zvolených slov "i" alebo "y". Diktát zároveň oboznamuje žiaka s domácimi a svetovými hudobno - tanečnými štýlmi a geografickými pojmami. Na konci každého diktátu je účastník automaticky bodovo vyhodnotený.

Cieľovou skupinou sú žiaci 3. a 4. ročníka ZŠ.

Hore
Novinky

Rozprávka o čistých rukách

Veselá babka Anka v nej deťom hravou formou vysvetľuje, prečo je potrebné umývať si ruky. Rozohrá pritom celú svoju kuchyňu, ba ukáže deťom aj bernardínku Betu a malého zlatého psíka z útulku Maňku.

Cieľová skupina: Materské školy

Forma: Video so živým hercom

Trvanie: 10 minút

Cena: 7 € s DPH

Hore
Pripravujeme

Pripravujeme ďalšie veselé filmové rozprávky:

Bitkárske prasiatko – téma agresivita detí

O prasiatku, ktoré hrýzlo, bilo a sácalo svojich kamarátov

Myš-ko a Myš-ka – téma dopravné prostriedky

Dve neposedné myšky obídu celú zemeguľu

Nevedielko – téma ročné obdobia

O gazdovi, ktorý v zime polieval záhradu a v lete si obliekal kožuch

Desať kláskov – téma hodnoty v ľudskom živote

Hore